Alternate Text

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik İmzalı Olarak Gelir İdaresine Gönderilmesi Zorunlu Hale Geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan tebliği taslağına göre artık Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporlarının gelir idaresi internet vergi dairesine e-imzalı olarak iletmeleri mecburi hale gelecektir.


11.07.2019 #e-imza #elektronik imza #mali müşavirlik tasdik raporları

Elektronik imza kullanım alanlarının her geçen gün artması, dijital ortamdaki belge ve doküman imzalama işlemlerinin de hızlanması anlamına geliyor. Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan tebliği taslağına göre Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi artık zorunlu olacak!

01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.”

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.