Alternate Text

İhracat Firmalarına E-İmza Kolaylığı

Elektronik imza ile hayatın her alanı hız kazanmaya devam ediyor. İhracat destek ödemesi başvurularında da e-imza kolaylığı bizlerle.


3.05.2019 #ihracat e-imza #ihracat firması elektronik imza #elektronik imzalama #e belge imzalama #e doküman imzalama

E-İmza gerek kamu gerekse özel sektörde iş süreçlerine kazandırdığı hız ve güvenlik özelliği ile öne çıkmaya devam ediyor. Kamu kurumları ile firmaların arasında gerçekleşen süreçlerde işlemleri kolaylaştırmak, kâğıt tasarrufu sağlamak ve daha kolay arşivleme olanağı sağlayan e-imza yeni bir kullanım alanı ile daha karşımıza çıkıyor.

Ekonomi Bakanlığı’nın İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Yönetmeliği’ne göre, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle ihracat yapan her firma, belgelerini elektronik ortamda imzalayıp Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabını kullanarak başvuru yapma şartı getirildi.  

Bu yeni uygulama kapsamında artık firmalar KEP adresini kullanarak ve e-imzalı olarak başvuru yapmazlarsa geçerli sayılmayacak. Ayrıca basılı evrak ile yapılan destek başvuruları da kabul edilmeyecek.

Dokümanlarınızı www.izimza.com üzerinden elektronik imza ile imzalama yaparak başvuru sürecinde hızlanma, bürokratik işlemlerde azalma ve devlet desteklerindeki hizmet kalitesinde artış olacağı ön görülmektedir. Bu uygulamanın getireceği bir diğer önemli avantaj ise tüm firmalar gerekli evraklarını oldukça kısa süre içerisinde bakanlığa da iletebilecek.

İzimza.com’a kayıt yaparak dokümanlarınızı 1 ay ücretsiz olarak elektronik imza ile imzalamaya başlayabilir, KEP adresiniz üzerinden ekonomi bakanlığına ve bağlı bulunduğunuz TİM (türkiye ihtacatcılar birliği)'e gönderebilirsiniz.